Prospekt emisyjny

Prospekt Emisyjny Esotiq & Henderson S.A. do pobrania w pliku PDF

Aneks nr 1 – Informacja o ustaleniu ceny maksymalnej akcji oferowanych do pobrania w pliku PDF

Komunikat Aktualizujący nr 1 – Lista POK przyjmujących zapisy do pobrania w pliku PDF

Aneks nr 2 – Nabycie znacznego pakietu akcji Esotiq & Henderson S.A. do pobrania w pliku PDF

Informacja o cenie akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach do pobrania w pliku PDF