Walne Zgromadzenie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 19 stycznia 2018 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 19 stycznia 2018 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. wznowionego w dniu 22 czerwca 2017 roku.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. wznowionego w dniu 20 czerwca 2017 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia z dnia 31 maja 2017 roku.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Plan Podziału


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 17 lutego 2017 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016r.
Pełnomocnictwo
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o akcjach
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 28 grudnia 2015r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015r.

Pełnomocnictwo.

Formularz głosowania przez pełnomocnika (zmieniony w związku z wnioskiem akcjonariusza)

Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku.


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 26 czerwca 2015r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2015r.

Pełnomocnictwo.

Formularz głosowania przez pełnomocnika.


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 kwietnia 2015r.

Pełnomocnictwo.

Formularz głosowania przez pełnomocnika.


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki


Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku

Projekty Uchwał WZW ESOTIQ&HENDERSON S.A. 30.06.2014 r.

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 14 Kwiecień 2014r.

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 14 Kwiecień 2014r.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 10 Marca 2014 r.

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 10 Marzec 2014r.


PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA26.06.2013

Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 26.06.2013

Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 26.06.2013

FORMULARZ głosowania 26 06 2013

Projekty Uchwał WZW Esotiq & Henderson S.A. 26 06 2013


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o NWZ ESOTIQHENDERSON S.A. wraz z projektami uchwał 22.06.2012

Formularz głosowania EH na 22.06.2012

Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 22.06.2012

Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 22.06.2012

 

Treść Uchwał NWZA z dn. 13.03.2012

ESOTIQHENDERSON S.A. projekty Uchwał po uwzględnieiniu wniosku Akcjoanriusza NWZ 13.03.2012

Wniosek Akcjonariusza z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13.03.2012 r.

Ogłoszenie o NWZ ESOTIQHENDERSON S.A. 13.03.2012

Formularz głosowania EH na 13.03.2012

Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 13.03.2012

Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 13.03.2012

INFORMACJA O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 MARCA 2012 ROKU

Ogłoszenie o NWZ ESOTIQHENDERSON S.A. 02.03.2012

Formularz głosowania EH na 02.03.2012

Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 02.032012

Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 02.03.2012