Raporty bieżące i okresowe

07/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 8/2012 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
09/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r.

Raport Bieżący nr 15/2012 Zmiana harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2012 r. Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że nastąpiła […]
11/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonoslidowany raport okresowy za I kwartał 2012

Raport Kwartalny nr 16/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał […]
23/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 11/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami […]
23/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o..

Raport bieżący 9/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami […]
28/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA

Raport Bieżący nr 17/2012 Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]
28/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 12/2012 Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego […]
25/06/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA

Raport Bieżący nr 18/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących

Raport Bieżący nr 20/2012 Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę o obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 19/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. Spółka złożyła […]