Raporty bieżące i okresowe

01/12/2022

Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z podjęciem decyzji o samodzielnym prowadzeniu przez Spółkę multibrandowej platformy […]
02/12/2022

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. [RB 48/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2022 r. w estońskim rejestrze handlowym E-äriregistris zarejestrowane […]
10/12/2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
20/12/2022

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 50/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]
20/12/2022

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 51/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]
20/12/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 52/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
21/12/2022

Informacje o powołanej osobie nadzorującej. [RB 53/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., niniejszym […]
10/01/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
30/01/2023

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023. [RB 2/2023]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca […]
30/01/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r. [RB 3/2023]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]