Marek Warzecha – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej
21/10/2018
Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
21/10/2018

Marek Warzecha – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Warzecha posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pan Marek Warzecha pełni funkcje m.in. w Zarządach spółek Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz Videograf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej oraz w Radach Nadzorczych spółek m.in. spółki Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a w latach 2012 — 2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fugo Spółka Akcyjna z siedzibą w Kluczborku. W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Warzecha pełnił lub pełni nadal następujące funkcje:

 1. w latach 2009 — 2017 funkcję Prezesa Zarządu spółki Ponar Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach,
 2. w latach 2009 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki E i R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie,
 3. w latach 2009 — 2016 funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będąc w tym okresie Przewodniczącym Rady Nadzorczej (19.12.2011 r. — 31.03.2016 r.) oraz delegowanym do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu (31.03.2016 r. — 30.06.2016 r.),
 4. w latach 2011 — obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Wydawnictwa Videograf Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie,
 5. w latach 2012 — 2013 funkcję członka Zarządu spółki Reinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie,
 6. w latach 2012 — 2017 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Energosynergia Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie,
 7. w latach 2012 — 2017 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pressure Systems Spółka Akcyjna (dawniej Ponar Pressure Systems Spółka Akcyjna) z siedzibą w Świętochłowicach,
 8. w latach 2013 — 2015 funkcję członka Zarządu spółki Famur Famak Spółka Akcyjna (dawniej Famak Spółka Akcyjna) z siedzibą w Kluczborku,
 9. w roku 2014 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fugo-Odlew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
 10. w latach 2014 — 2016 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Alteris Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
 11. w latach 2014 — 2018 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki WM Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
 12. w latach 2014 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Fuerza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
 13. w latach 2014 — obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będąc w tym okresie Przewodniczącym Rady Nadzorczej (26.08.2014 r. — 09.08.2016 r.), a następnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej (09.08.2016 r. — obecnie),
 14. w latach 2015 — obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Silesia PET Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
 15. w latach 2015 — 2016 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Syngaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach,
 16. w latach 2015 — 2017 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Oil-Gas Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Ponar Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Łaziskach Górnych,
 17. w latach 2016 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Ponar Lubań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu,
 18. w latach 2016 — obecnie funkcję członka Zarządu spółki Ranville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 19. w roku 2017 funkcję Prezesa Zarządu spółki Inari Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
 20. w latach 2017 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki MW Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
 21. od 2018 roku — obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Watchet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
 22. od 2018 roku — obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Ponadto, Pan Marek Warzecha jest wspólnikiem spółki Fuerza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki E I R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wspólnikiem spółki MW Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz akcjonariuszem spółki Wydawnictwa Videograf Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie. Natomiast w latach 2011 — 2017 był wspólnikiem spółki Videograf II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 986].