Raporty bieżące i okresowe

11/09/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 28/2012 Zarząd Esotiq &Henderson S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 11 września 2012r powziął informację o zarejestrowaniu […]
06/09/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D

Raport Bieżący nr 27/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji od 1 do 180.000 akcji […]
16/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012

Raport Bieżący nr 24/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał […]
16/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Raport Bieżący nr 25/2012 Zgodnie z opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent powinien opublikować raport za II […]
02/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej

Raport Bieżący nr 23/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01.08.2012 roku Spółka objęła 15.000 udziałów […]
23/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

Raport Bieżący nr 22/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Secus Asset Management […]
10/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 21/2012 Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 15/2012 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 19/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. Spółka złożyła […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących

Raport Bieżący nr 20/2012 Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę o obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu […]