09/01/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana adresu emitenta

Raport Bieżący nr 1/2013 Esotiq & Henderson S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż od stycznia bieżącego roku nastąpiła zmiana danych adresowych […]
12/12/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie spółki zależnej

Raport Bieżący nr 32/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. Emitent dokonał […]
11/12/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – rezygnacja członka rady nadzorczej

Raport Bieżący nr 31/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2012 r. otrzymał informację o […]
14/11/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolodowany raport za III kwartał 2012

Raport Kwartalny nr 30/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał […]
30/10/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

Raport bieżący 16/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd […]
30/10/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiania stanu posiadania znacznego akcjonariusza

Raport bieżący 17/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd […]
26/10/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport Bieżący nr 26/2012 Zarząd Esotiq &Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 30 sierpnia 2012r. wpłynęło do siedziby […]
11/09/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Eva Minge Design Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 28/2012 Zarząd Esotiq &Henderson S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 11 września 2012r powziął informację o zarejestrowaniu […]
06/09/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii D

Raport Bieżący nr 27/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji od 1 do 180.000 akcji […]
16/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2012

Raport Bieżący nr 24/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączniku jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał […]