16/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Raport Bieżący nr 25/2012 Zgodnie z opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent powinien opublikować raport za II […]
02/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej

Raport Bieżący nr 23/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01.08.2012 roku Spółka objęła 15.000 udziałów […]
23/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

Raport Bieżący nr 22/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Secus Asset Management […]
10/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 21/2012 Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 15/2012 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 19/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. Spółka złożyła […]
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących

Raport Bieżący nr 20/2012 Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę o obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu […]
25/06/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA

Raport Bieżący nr 18/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca […]
28/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu WZ 22/06/2012 wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 12/2012 Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego […]
28/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie ZWZA

Raport Bieżący nr 17/2012 Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]