14/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Warmenbad Investments Limited.

Raport bieżący 2/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść: […]
14/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez Jana Szlązaka

Raport bieżący 3/2012 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd […]
08/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA ogłoszenia o zwołaniu NWZ z dnia 13/03/2012 wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 1/2012 Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk zarejestrowanej […]
07/02/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze nabycia udziałów Minge Design

Nr 3/2012 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje: W dniu 06.02.2012 Spółka podpisała list intencyjny, dotyczący przejęcia 51 procent […]
30/12/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji spółki przez osobę powiązaną

Raport bieżący 7/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
25/11/2011

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 5/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
09/11/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON SA przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 4/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
21/10/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez osobę powiązaną.

Raport bieżący 3/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]
14/10/2011

ESOTIQ & HENDERSON SA podpisanie listu intencyjnego o zamiarze zbycia akcji przez głównego akcjonariusza

Nr: 12/2011 Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 13 października 2011 otrzymał zawiadomienie od pana Mariusza Jawoszka, […]
22/07/2011

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 2/2011 Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do […]