LIST PREZESA ZARZDU ESOTIQ & HENDERSON S.A.
Szanowni Państwo,
Po raz pierwszy przychodzi mi zwracać się do Państwa w tej formule, reprezentując
Grupę jako Prezes Zarządu ESOTIQ & HENDERSON S.A. Przez ostatnie 12 lat jako
Wiceprezes Spółki uczestniczyłem w procesach obserwując rozwój Spółki, od dobrze
prosperującej rmy w branży bieliźnianej do nowoczesnej, inwestującej we
współczesne technologie i cyfrowe kanały sprzedaży organizacji.
Przekazuję Państwu Raport Grupy Esoq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022,
podsumowując najważniejsze zadania zrealizowane przez nas w tym okresie.
Rok 2022 zakończyliśmy z najwyższymi przychodami naszej 20 letniej historii.
Był to okres, w którym mierzyliśmy się z wzrostem kosztów funkcjonowania,
przyspieszającą inacją a także niepewsytuacdotyczącą kursów walut. Pomimo
tych przeciwności wypracowaliśmy wysoki poziom przychodów ze sprzedaży w kwocie
242 mln (wzrost o +17,5%r/r). Jest to w dużej mierze zasługą wcześniejszych wdr
zapoczątkowanych w latach poprzednich, które pozwalają nam dostosować się do
zmiennych warunków biznesowych. W 2022 roku sukcesywnie zwiększaliśmy sprzedaż
przy równoczesnym podnoszeniu marży bruo (63%), co również pozostaje naszym
celem na kolejne okresy.
W sklepach franczyzowych realizowane jest 65% ogółu sprzedaży, w salonach własnych
23%, w kanale hurtowym i mulbrandowym 16%, a w Internecie 17%. Sieć sprzedaży
marki Esoq zmniejszyła się o 9 salonów (Ukraina, Rosja). Całkowicie zaprzestaliśmy
sprzedaży w Rosji. Całkowita powierzchnia sprzedażowa Esoq w stosunku do roku
ubiegłego zmniejszyła się o 3% i wynosiła 18241m kw. Stan salonów na koniec 2022r.
liczył 295 placówek stacjonarnych, w tym 227 sklepów franczyzowych oraz 68 salonów
własnych. W Polsce funkcjonowały 274 salony, a za granicami 21 salonów m.in. w
Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Niemczech, Słowacji i Ukrainie. Sprzedaż hurtową i
poprzez punkty mulbrandowe realizujemy w punktach sprzedaży na Bałkanach, w
Bułgarii, Cyprze, Czechach, Francji, Grecji, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Malcie, Polsce,
Portugalii, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W Polsce, w sprzedaży
detalicznej, na koniec 2022 r. oferowaliśmy swoje towary w 274 salonach Esoq, w
której to liczbie 208 stanowiły salony franczyzowe, a 66 salony własne. Posiadamy
ponadto 2 salony własne w Niemczech oraz 19 salonów franczyzowych na wschodzie i
południu Europy. Łączna powierzchnia sprzedażowa Esoq w stosunku do roku
ubiegłego zmniejszyła się o 506 m2. ze względu na tymczasowe zamknięcie salonów na
Ukrainie oraz zakczenie handlu w Rosji.
Podpisaliśmy umowy w Partnerem z Serbii dotyczące otwarcia 21 salonów Esoq w tym
kraju, w ciągu najbliższych 5 lat. Pierwsze 5 salonów ma być otwarte jeszcze w 2023
roku. Otworzyliśmy drugi salon w Macedonii Północnej, a w planach mamy wnież
otwarcie oddziału w Austrii pod sprzedaż Zalando Austria. Następnym etapem będzie
oddział w Szwajcarii. Chcemy rozwijać naszą współpracę z Zalando, z której jesteśmy
bardzo zadowoleni, co obrazuje 227% wzrost r/r sprzedaży internetowej w czwartym
kwartale w spółce niemieckiej. Towary Esoq & Henderson dostępne tw 4 e-
sklepach w Polsce i za granicą, w tym jedna plaorma outletowa. Zamierzamy
konsekwentnie zwiększ dostępność produktów na rynkach międzynarodowych i
wykorzystywać potencjał naszych marek.
W czwartym kwartale ubiegłego roku wspomagaliśmy naszą sprzedaż kampaniami
telewizyjno-internetowymi oraz licznymi akcjami promocyjnym, dzięki którym
poprawiliśmy strukturę wiekową zapasów, przy wysokim poziomie zapasów ogółem,
który był świadomą decyzją związaną z przeciwdziałaniem ewentualnym
zawirowaniom w łańcuchach dostaw i transporcie morskim. Obniżenie poziomu
zapasów jest dla nas wyzwaniem i zadaniem na obecny rok.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, położyliśmy mocny nacisk na Internet.
Stworzyliśmy prol szkoleniowy VM będący nowoczesną formą komunikacji z siecią
salonów. Przyśpieszyliśmy przepływ informacji, udostępniamy szkolenia, bieżące
informacje oraz budujemy relacje wewnątrz Grupy. Wspólnie rozwijamy na Instagramie
prol Ola_Braerka, którego twarzą jest nasza ekspertka Aleksandra Mierzejewska-
Smołka. Kanał ten umożliwia naszym Klientkom profesjonalne konsultacje on-line w
sprawie doboru biustonosza oraz poruszenie zagadnień z obszaru wizerunku i
akceptacji ciała. Planujemy budowę większego teamu braerskiego wokół
osobowości medialnej Aleksandry Mierzejewskiej-Smołki i budowanie etosu
braerek. Stawiamy na nowoczesne technologie, które usprawniają procesy
sprzedażowe, nie tylko w Internecie, ale wnież w tradycyjnym handlu.
Plaormy e-commerce, poza coraz istotniejszą funkcją sprzedażową, pełnią również
rolę efektywnego narzędzia markengowego i komunikacyjnego w relacjach z
Klientkami. Systematycznie promowany i zdobywający coraz więks popularność
wśród Klientek ESOTIQ CLUB na koniec 2022 r. liczył ponad 1,3 mln lojalnych Klientek,
co oznacza ok 15% przyrost r/r. Kontynuujemy współpracę z modowymi inuencerami
oraz prowadzimy kampanię w mediach społecznościowych z udziałem Marceliny
Zawadzkiej aby jak najlepiej promować nasze produkty z wykorzystaniem social media
wśród nowych potencjalnych klientek i zwiększać rozpoznawalność naszej marki.
W tym roku, przy utrzymujących się czynnikach zewnętrznych takich jak wspomniana
wysoka inacja najważniejsze dla nas będzie utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny
w kraju. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku nasza sprzedaż wzrosła o ok. 20%
rok do roku przy utrzymaniu marży bruo na sprzedaży na poziomie 62%, co daje
podstawy do optymizmu na kolejne kwartały. Wierzymy, że przyjęta strategia oraz
dalsza praca zaowocują również bardzo dobrymi wynikami w kolejnym roku.
Pragnę podziękować naszym Akcjonariuszom oraz Kontrahentom za zaufanie.
Dziękuję naszym Franczyzobiorcom, Partnerom biznesowym, Konkurentom rynkowym
oraz Klientkom i Klientom, którzy niezmiennie, kdego dnia motywują nas do dalszego
doskonalenia.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pracowników i Współpracowników rmy
Esoq & Henderson S.A., za Wasze zaangażowanie i determinację w dążeniu założonych
celów. Wasze umiejętności i wiedza były nieocenione dla rozwoju naszej organizacji i za
to jestem Wam niezwykle wdzięczny.
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Jakubowski
Prezes Zarządu ESOTIQ & HENDERSON S.A.