Esotiq & Henderson SA (EAH): Aktualizacja harmonogramu raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 13/2014 )

Esotiq & Henderson SA (EAH): Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 (dot. ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014) (raport nr 12/2014 )
04/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (raport nr 14/2014 )
06/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 (dot. ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014) (raport nr 12/2014 )
04/06/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (raport nr 14/2014 )
06/06/2014

Esotiq & Henderson SA (EAH): Aktualizacja harmonogramu raportów okresowych na rok 2014 (raport nr 13/2014 )

Raport nr 13/2014

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

Aktualizacja dotyczyć będzie terminu publikacji RAPORTU ROCZNEGO za rok 2013, który pierwotnie miał być przekazany w dniu 30 czerwca 2014 r. – obecna data publikacji to dzień 6 czerwca 2014 r.

Terminy publikacji raportów kwartalnych pozostają bez zmian ? ich przekazywanie będzie odbywało się zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2014 rok:
– raport za IV kwartał 2013 – w dniu 14 lutego 2014 r.
– raport za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 r.
– raport za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 r.
– raport za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu