Raporty bieżące i okresowe

28/10/2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 23/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]
25/10/2020

Nabycie akcji własnych. [RB 22/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 21 października 2020 r. do 23 października 2020 […]
18/10/2020

Nabycie akcji własnych. [RB 21/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 […]
14/10/2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 20/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]
11/10/2020

Nabycie akcji własnych. [19/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 7 października 2020 r. do 9 października 2020 […]
04/10/2020

Nabycie akcji własnych. [18/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 28 września 2020 r. do 1 października 2020 […]
30/09/2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji. [RB 17/2020]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]
24/09/2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019 Dane […]
31/08/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 16/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 […]
31/08/2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 sierpnia 2020 r. [RB 15/2020]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]