17/12/2023

Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 11 grudnia 2023 r. w transakcji pakietowej poza sesją […]
11/12/2023

Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów […]