04/06/2023

Nabycie akcji własnych. [RB 14/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 29 do 31 maja 2023 r. w transakcjach […]
03/06/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. [RB 13/2023]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]
26/05/2023

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 […]
10/05/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
27/04/2023

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2021 2022 2021 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
27/04/2023

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 I. Przychody netto ze sprzedaży […]
11/04/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2023 r. [RB 11/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
02/04/2023

Nabycie akcji własnych. [RB 10/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 marca 2023 r. w transakcjach na sesji giełdowej […]
26/03/2023

Nabycie akcji własnych. [RB 9/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 14 do 16 marca 2023 r. w transakcjach […]
19/03/2023

Nabycie akcji własnych. [RB 8/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 14 do 16 marca 2023 r. w transakcjach […]