Raporty bieżące i okresowe

04/12/2018

Nabycie akcji własnych. [44/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. Spółka nabyła w transakcji pakietowej […]
27/11/2018

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 […]
16/11/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
18/10/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2018 r. [42/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
24/09/2018

Nabycie akcji własnych. [41/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o realizacji w dniu 21 września […]
18/09/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r. [40/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
12/09/2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Dane dotyczące […]
06/09/2018

Nabycie akcji własnych. [33/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. Spółka podczas sesji giełdowej na […]
17/08/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r. [39/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
07/08/2018

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019. [38/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając jako podmiot […]