Raporty bieżące i okresowe

30/05/2018

Nabycie akcji własnych. [24/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy […]
29/05/2018

Nabycie akcji własnych. [23/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy […]
28/05/2018

Nabycie akcji własnych. (22/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy […]
24/05/2018

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 […]
18/05/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
10/05/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
07/05/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
26/04/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
24/04/2018

Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra […]
18/04/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2018 r. (16/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]