02/10/2022

Nabycie akcji własnych. [RB 37/2022]

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nabyła 497 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 0,02% […]
28/09/2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / […]
10/09/2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2022 r. [RB 36/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
29/08/2022

Zawarcie umowy z animatorem emitenta. [RB 35/2022]

Esotiq & Henderson S.A. informuje o zawarciu w dniu 29 sierpnia 2022 r. z Domem Maklerskim BDM S.A. umowy o […]
28/08/2022

Nabycie akcji własnych. [RB 34/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 22 do 26 sierpnia 2022 r. w transakcjach […]
21/08/2022

Nabycie akcji własnych. [RB 33/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 17 do 19 sierpnia 2022 r. w transakcjach […]
12/08/2022

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. [RB 32/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na […]
01/08/2022

Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]

Esotiq & Henderson S.A. informuje o rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 r. umowy o pełnienie funkcji animatora […]
01/07/2022

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której […]
20/06/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 29/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 […]