Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2024 r. [RB 4/2024]

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 3/2024]
22/01/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 5/2024]
03/03/2024
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 3/2024]
22/01/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 5/2024]
03/03/2024

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2024 r. [RB 4/2024]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 24,3 mln zł i były wyższe o ponad 18 proc. od przychodów uzyskanych w styczniu 2023 r.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w styczniu 2024 r. wyniosły ponad 6,2 mln zł i były wyższe o około 38 proc. rok do roku, a szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła około 63 proc. i była niższa o 0,5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w styczniu roku poprzedniego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w pierwszym miesiącu 2024 r. wynosiła 17 935 m kw. i była mniejsza o 0,7 proc. niż rok wcześniej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu

Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.