Zgodnie ze Statutem Esotiq & Henderson S.A. Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, a ich kadencja trwa 3 lata.

Rada Nadzorcza składa się z 5 lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Zarząd:

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sara Jawoszek – Członek Rady Nadzorczej
Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Zawieruszyński – Członek Rady Nadzorczej