Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej

Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020
Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
03/09/2020
Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020
Bartosz Synowiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
03/09/2020

Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej

1. Imię i nazwisko:
Adam Kłosek

2. Rok urodzenia:
1968 r.

3. Dane o wykształceniu; uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia:
Doradztwo podatkowe, egzamin w Ministerstwie Finansów, uzyskanie uprawnień i wpis na listę doradców podatkowych [2009 r.]
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Podyplomowe Studia Menadżerskie [1996 r.]
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia [1995 r.]

4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
Simtop Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej [2015 – nadal]
AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy [2010 – nadal], prezes zarządu [2010 – nadal]
Biuro Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego, konsultant podatkowy [2005 – 2009 r.], doradca podatkowy [2009 – 2017 r.], członek zarządu [2009 – 2015 r.]
Biuro Doradztwa Podatkowego BDP-AL – konsultant podatkowy [1999 – 2005 r.]
Urząd Skarbowy w Zabrzu [1997 – 1999 r.]

5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego – doradca podatkowy, prezes zarządu

6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
AMD Tax Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego – prezes zarządu
Simtop Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej

7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak

8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
Brak

9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu:
Brak

10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.