Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
21/10/2018
Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020
Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
21/10/2018
Adam Kłosek – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020

Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej

1. Imię i nazwisko:
Filip Dziurnikowski

2. Rok urodzenia:
1974 r.

3. Dane o wykształceniu: uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia:
Stanford University [2019 r.] Mergers & Acquisitions
Masterclass in Private Equity [2014 r.] London Business School
Jump Profit Growth by Shapiro [2012 r.]
Passion For Retail, Berlin, Niemcy [2012 r.] Training on modern retail and e-commerce business management.
E-Commerce Management Program [2011 r.] ESADE Business School
Leadership [2010 r.] London Business School
International Management Program [2008 r.] INSEAD, Fontainebleau, Francja
Master of Science in International Trade [1993 – 1998 r.]

4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce:
Triumph International, Regional General Manager, Region EAST & MENA [2014 – 2019 r.]
Tchibo, General Manager, Rosja [2011 – 2013 r.]
Stock Spirits Group, Dyrektor Finansowy, Polska [2010 r.]
Heineken Commercial Services, Commercial Financial Director and Head of Customer Service, Rosja [2005 – 2009 r.]
Pepsico – Fritolay, Management Trainee Program [1997-2000 r.]

5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności:
Prywatna działalność inwestycyjna i doradcza

6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.:
Brak

7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych:
Brak

8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych:
Brak

9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu:
Brak

10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że:
– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta,
– nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.