Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Uchwały Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2022


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 27 lutego 2023 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 20 grudnia 2022 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Uchwały Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2021
Projekt Programu premiowego


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 14 października 2021 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 14 października 2021 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Uchwała Zarządu
Uchwały Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 – 2020


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Uchwała Zarządu
Uchwały Rady Nadzorczej
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2018
Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 19 stycznia 2018 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 19 stycznia 2018 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. wznowionego w dniu 22 czerwca 2017 roku.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. wznowionego w dniu 20 czerwca 2017 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia z dnia 31 maja 2017 roku.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 31 maja 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Plan Podziału


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 17 lutego 2017 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016r.
Pełnomocnictwo
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o akcjach
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 28 grudnia 2015r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2015r.
Pełnomocnictwo.
Formularz głosowania przez pełnomocnika (zmieniony w związku z wnioskiem akcjonariusza)
Umieszczenie na wniosek akcjonariusza sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku.


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 26 czerwca 2015r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2015r.
Pełnomocnictwo.
Formularz głosowania przez pełnomocnika.


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 kwietnia 2015r.
Pełnomocnictwo.
Formularz głosowania przez pełnomocnika.


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esostiq & Henderson S.A. z dnia 10 października 2014 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki


Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2014 roku
Projekty Uchwał WZW ESOTIQ&HENDERSON S.A. 30.06.2014 r.
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 14 Kwiecień 2014r.
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 14 Kwiecień 2014r.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 10 Marca 2014 r.
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ&HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 10 Marzec 2014r.


PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA26.06.2013
Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 26.06.2013
Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 26.06.2013
FORMULARZ głosowania 26 06 2013
Projekty Uchwał WZW Esotiq & Henderson S.A. 26 06 2013


Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2012 roku
Ogłoszenie o NWZ ESOTIQHENDERSON S.A. wraz z projektami uchwał 22.06.2012
Formularz głosowania EH na 22.06.2012
Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 22.06.2012
Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 22.06.2012
Treść Uchwał NWZA z dn. 13.03.2012
ESOTIQHENDERSON S.A. projekty Uchwał po uwzględnieiniu wniosku Akcjoanriusza NWZ 13.03.2012
Wniosek Akcjonariusza z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13.03.2012 r.
Ogłoszenie o NWZ ESOTIQHENDERSON S.A. 13.03.2012
Formularz głosowania EH na 13.03.2012
Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 13.03.2012
Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 13.03.2012
INFORMACJA O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 MARCA 2012 ROKU
Ogłoszenie o NWZ ESOTIQHENDERSON S.A. 02.03.2012
Formularz głosowania EH na 02.03.2012
Pełnomocnictwo osoba fizyczna EH na 02.032012
Pełnomocnictwo osoba prawna EH na 02.03.2012