26/05/2023

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 […]
27/04/2023

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2021 2022 2021 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
27/04/2023

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 I. Przychody netto ze sprzedaży […]
28/11/2022

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 […]
28/09/2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / […]
27/05/2022

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 […]
27/04/2022

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2020 2021 2020 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
27/04/2022

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2021 2 020 2021 2 020 I. Przychody netto ze sprzedaży […]
24/11/2021

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku

w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 […]
28/09/2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / […]
26/05/2021

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 […]
30/04/2021

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i […]
30/04/2021

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2020 2019 2020 2019 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
26/11/2020

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 […]
24/09/2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019 Dane […]
29/07/2020

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 […]
30/06/2020

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i […]
30/06/2020

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów […]
20/11/2019

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do […]
25/09/2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Dane […]