Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej
21/10/2018
Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020
Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej
21/10/2018
Filip Dziurnikowski – Członek Rady Nadzorczej
03/09/2020

Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Jacek Grzywacz jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Specjalizacja: Ekonomika, Finanse i Marketing w Przedsiębiorstwie, Dyplom Magistra-Inżyniera Organizacji i Zarządzania. Ukończył Studium dla Dyrektorów Finansowych „Zarządzanie Finansami Firmy” zorganizowane przez Fundację Centrum Prywatyzacji – Instytut Rozwoju Biznesu.

Przebieg pracy zawodowej:

12.2009 – do chwili obecnej Wspólnik i Prezes Zarządu JKG Finanse Sp. z o.o., spółki zajmującej się doradztwem ekonomiczno-finansowym.

05.2009 – 04.2010 Seccus Asset Management S.A. Stanowisko: Dyrektor Departamentu Private Equity.

05.2005 – 12.2009 Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. – firma zajmująca się doradztwem ekonomiczno-finansowym. Stanowisko: Dyrektor Zarządzający.

08.1999 – 04.2005 TAG Sp. z o.o. – firma zajmująca się doradztwem ekonomiczno-finansowym. Stanowisko: od konsultant ds. ekonomiczno-finansowych do Dyrektor Zespołu ds. Finansów Przedsiębiorstw.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 986].