Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu
01/06/2015
Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
21/10/2018
Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu
01/06/2015
Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
21/10/2018

Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Minkina studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pracę zawodową rozpoczął w Dagma Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, gdzie był zatrudniony na stanowisku Handlowca (1992-1994), a następnie Dyrektora ds. logistyki (1994-1999). W latach 1999-2009 Pan Tomasz Minkina był zatrudniony w ESM Logistics S.A. z siedzibą w Katowicach (uprzednio Pronox System S.A.) na stanowisku Dyrektora Finansowego. W latach 1999-2008 jednocześnie pełnił w tej spółce funkcję Członka Zarządu. W latach 2010-2012 był Członkiem Rady Nadzorczej ESM Logistics S.A. Od 2009 r. do 2014 r. Pan Tomasz Minkina pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Easy Touch S.A. Począwszy od 30 czerwca 2009 r. do 10 grudnia 2013 r. Pan Tomasz Minkina pełnił funkcję Członka Zarządu Pronox Technology S.A. (obecnie Regnon S.A.), gdzie pełnił również funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2013-2016 Pan Tomasz Minkina był Prezesem Zarządu TROKX Sp. z o.o. Począwszy od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Lucido Sp. z o.o. Od 2014 r. pełni funkcje Dyrektora Finansowego w JKK Moto Sp. z o.o. oraz JKK Pro Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Od 2018 r. jest Członkiem Zarządu Silco CO LTD sp. z o.o. oraz Moto sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 986].