20/08/2023

Nabycie akcji własnych. [RB 27/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2023 r. w transakcjach na sesji giełdowej […]