10/03/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lutym 2023 r. [RB 7/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
27/02/2023

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r. [RB 6/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
27/02/2023

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r. [RB 5/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]
10/02/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w styczniu 2023 r. [RB 4/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
30/01/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 lutego 2023 r. [RB 3/2023]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji […]
30/01/2023

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023. [RB 2/2023]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca […]
10/01/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2022 r. [RB 1/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły […]
21/12/2022

Informacje o powołanej osobie nadzorującej. [RB 53/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., niniejszym […]
20/12/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 52/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. […]
20/12/2022

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 51/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z […]