Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2024 r. [RB 27/2024]

Nabycie akcji własnych. [RB 26/2024]
30/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 28/2024]
12/07/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 26/2024]
30/06/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 28/2024]
12/07/2024

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2024 r. [RB 27/2024]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte czerwcu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły ponad 26 mln zł i były wyższe o 13 proc. od przychodów uzyskanych w czerwcu 2023 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 6 pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 134,3 mln zł i były wyższe o ok 10 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2024 r. wyniosły ok. 6 mln zł i były wyższe o 105 proc. rok do roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 29 mln zł i były wyższe o 30 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 71 proc. i była wyższa o 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w czerwcu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. wyniosła około 69 proc. i według szacunków była wyższa o 3,5 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w czerwcu roku 2024 r. wynosiła 17 942 m kw. i była mniejsza o 0,5 proc. niż rok wcześniej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.