ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A.
13/04/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
07/05/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A.
13/04/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji spółki przez Ego Fashion Sp. z o.o.
07/05/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zbycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 7/2012

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej, o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Spółkę Ego Fashion Sp. z o.o., która jest podmiotem blisko związanym z Moniką Jawoszek-Żukowską w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W wyniku przeprowadzonych transakcji w dniach 16.04-23.04.2012 firma Ego Fashion Sp. z o.o. sprzedała 1.279 sztuk akcji Spółki.

Po transakcjach Firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 14.961 akcji uprawniających do 0,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.