Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.