Prospekt emisyjny Esotiq & Henderson zatwierdzony

Inwestujemy w sieć, sprzedaż rośnie
18/05/2015
Esotiq & Henderson rozpoczyna ofertę publiczną akcji
24/06/2015
Inwestujemy w sieć, sprzedaż rośnie
18/05/2015
Esotiq & Henderson rozpoczyna ofertę publiczną akcji
24/06/2015

Prospekt emisyjny Esotiq & Henderson zatwierdzony

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Esotiq & Henderson. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka odzieżowa chce pozyskać ok. 16 mln zł netto z emisji nowych akcji.

W ramach publicznej emisji oferowanych będzie do 450 tys. akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka, obecna na rynku NewConnect, zamierza przenieść notowania na główny parkiet GPW. W przypadku objęcia całej emisji, nowe akcje stanowić będą 20,15 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 13,92 proc. głosów na WZA.

– Decyzja Komisji umożliwia nam rozpoczęcie oferty publicznej. Zdecydowaliśmy się na taką formę pozyskania kapitału, by przyspieszyć rozwój sieci sprzedaży w Polsce i budowę multibrandowej grupy modowej. Chcemy znaleźć się w elicie polskich spółek odzieżowych – mówi Adam Skrzypek, prezes Esotiq & Henderson.

Oferującymi akcje Esotiq & Henderson są Vestor Dom Maklerski i Secus Asset Management. Konsorcjum detaliczne tworzą Biuro Maklerskie Alior Bank i Dom Maklerski mBank. Doradcą prawnym jest Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy.

O spółce

Esotiq & Henderson zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą odzieży oraz kosmetyków i perfum. Spółka powstała w 2010 r. Początkowo działała głównie w segmencie bieliźniarskim, rozwijając marki ESOTIQ i Henderson. Obecnie posiada 231 salonów ESOTIQ w Polsce i 3 w Niemczech. W 2012 r. wraz z projektantka Ewą Minge, Esotiq & Henderson utworzył Eva Minge Design sp. z o.o., w której posiada większościowy pakiet udziałów. Był to pierwszy etap budowy grupy odzieżowej i domu modowego. Efektem tej  współpracy jest m.in. nowa marka odzieży kobiecej Femestage Eva Minge, za której projektowanie oraz dystrybucję odpowiada spółka Femestage Eva Minge Design sp. z o.o. w której Emitent posiada 100 % udziałów. Do końca maja tego roku w Polsce otwarto 8 salonów z odzieżą Femestage. Akcje Esotiq & Henderson od czerwca 2011 r. notowane są na rynku NewConnect. Skonsolidowane przychody spółki w 2014 r. wyniosły 109,62 mln zł (wzrost o 17 proc. r/r), a zysk netto 4,41 mln zł (+52 proc. r/r). W I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody wyniosły 24,6 mln zł (+5,6 proc. r/r), a wynik netto 191 tys. zł (+24,8 proc. r/r).

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, ofercie publicznej akcji serii F Spółki oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D, E i F Spółki, a także Praw do Akcji Serii F, jest prospekt emisyjny, zatwierdzony w dniu 22 czerwca 2015 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt emisyjny zostanie udostępniony w dniu 24 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Emitenta: www.esotiqhenderson.com oraz stronie internetowej Oferującego: www.vestor.pl