Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2023 r. [RB 25/2023]

Rejestracja zmiany Statutu. [RB 24/2023]
25/07/2023
Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 26/2023]
13/08/2023
Rejestracja zmiany Statutu. [RB 24/2023]
25/07/2023
Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 26/2023]
13/08/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2023 r. [RB 25/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 30,7 mln zł i były wyższe o około 13 proc. od przychodów uzyskanych w lipcu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2023 r. wyniosły około 152,1 mln zł i były wyższe o około 15 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lipcu 2023 r. wyniosły około 5,0 mln zł i były wyższe o około 62 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – lipiec 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 27,5 mln zł i były wyższe o około 40 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 65 proc., a zatem była na tym samym poziomie, co marża zrealizowana w lipcu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2023 r. wyniosła około 65 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lipca 2023 r. wynosiła 18 028 m kw. i była mniejsza o około 5 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.