Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2023 r. [RB 40/2023]

Nabycie akcji własnych. [RB 39/2023]
29/10/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2023 r. [RB 40/2023]
13/11/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 39/2023]
29/10/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2023 r. [RB 40/2023]
13/11/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2023 r. [RB 40/2023]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 19,5 mln zł i były wyższe o około 14 proc. od przychodów uzyskanych w październiku 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2023 r. wyniosły około 228 mln zł i były wyższe o ponad 13 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w październiku 2023 r. wyniosły około 3,7 mln zł i były wyższe o około 18 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 42 mln zł i były wyższe o ponad 36 proc., niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła w październiku 2023 r. około 60 proc., a zatem była wyższa o około 9 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2023 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec października 2023 r. wynosiła 17 691 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.