Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2022 r. [RB 39/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 38/2022]
09/10/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 40/2022]
16/10/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 38/2022]
09/10/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 40/2022]
16/10/2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2022 r. [RB 39/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2022 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 17 mln zł i były wyższe o około 15 proc. od przychodów uzyskanych we wrześniu 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. wyniosły ponad 179 mln zł i były wyższe o około 17 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2022 r. wyniosły około 3,2 mln zł i były wyższe o około 41 proc rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 27,7 mln zł i były niższe o około 7 proc. niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 51 proc. i była niższa o około 12 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną we wrześniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec września 2022 r. wynosiła 18 285 m kw. i była mniejsza o około 1 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.