Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2023 r. [RB 36/2023]

Nabycie akcji własnych. [RB 35/2023]
08/10/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 37/2023]
15/10/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 35/2023]
08/10/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 37/2023]
15/10/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2023 r. [RB 36/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 19,7 mln zł i były wyższe o około 15 proc. od przychodów uzyskanych we wrześniu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. wyniosły około 203,3 mln zł i były wyższe o ponad 13 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2023 r. wyniosły około 3,8 mln zł i były wyższe o około 19 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 38,3 mln zł i były wyższe o ponad 38 proc., niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła we wrześniu 2023 r. około 60 proc., a zatem była wyższa o około 9 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną we wrześniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. wyniosła około 64 proc. i według szacunków była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec września 2023 r. wynosiła 17 642 m kw. i była mniejsza o około 3,5 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.