Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2019 r. [RB 19/2019]

Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]
08/10/2019
Nabycie udziałów w Esotiq International OÜ [RB 20/2019]
24/10/2019
Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]
08/10/2019
Nabycie udziałów w Esotiq International OÜ [RB 20/2019]
24/10/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson we wrześniu 2019 r. [RB 19/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2019 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 14 mln zł i były wyższe o około 11 proc. od przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. wyniosły około 134 mln zł i były wyższe o około 18 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2019 r. wyniosły około 1,5 mln zł i były wyższe o około 100 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 12,5 mln zł i były wyższe o około 100 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 56 proc. i była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną we wrześniu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – wrzesień  2019 r. wyniosła około 60 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec września 2019 r. wynosiła 18 689 m kw. i była większa o około 7 proc. niż rok wcześniej.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.