Zawarcie umowy inwestycyjnej – projekt VOSEDO. [RB 7/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 6/2022]
30/01/2022
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022. [RB 8/2022]
31/01/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 6/2022]
30/01/2022
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022. [RB 8/2022]
31/01/2022

Zawarcie umowy inwestycyjnej – projekt VOSEDO. [RB 7/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym warunkowej umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą Emitent obejmie 33% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Vosedo S.A. [Spółka], tworzącej multibrandową platformę sprzedaży – sklep internetowy vosedo.com, w którego ofercie znajdą się produkty wiodących marek bielizny, homewear, beachwear, kosmetyków, perfum, rajstop, skarpet i akcesoriów. Kluczowymi partnerami inwestycyjnymi w projekcie VOSEDO są Esotiq & Henderson S.A., lider polskiego rynku bieliźnianego, dysponujący największą zdywersyfikowaną siecią sprzedaży, na którą składają się salony własne, sklepy franczyzowe, sklepy multibrandowe, sklepy internetowe oraz sprzedaż hurtowa; Oponeo.pl S.A., lider polskiego rynku sprzedaży online w kategorii motoryzacja, zdobywca pierwszego miejsca w prestiżowym Rankingu Sklepów Internetowych 2021, sprzedający opony i felgi w trzynastu krajach Europy, który obejmie 33% akcji w kapitale zakładowym Vosedo S.A.; Patronado Limited – akcjonariusz Esotiq & Henderson S.A., który obejmie 32% akcji w kapitale zakładowym Vosedo S.A. oraz Pan Sławomir Rybka – prywatny inwestor, który obejmie 2% akcji w kapitale zakładowym Vosedo S.A. Synergiczne zaangażowanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zaufanie klientów zdobyte przez partnerów inwestycyjnych VOSEDO w wieloletniej działalności e-commerce są solidną podstawą do stworzenia sklepu on-line o silnej pozycji konkurencyjnej na polskim i europejskim rynku. Zgodnie z założeniami sklep internetowy VOSEDO rozpocznie działalność na przełomie I i II kwartału bieżącego roku, a kapitał zakładowy Spółki po dokonaniu inwestycji będzie wynosił 1.562.700,00 zł. Wartość inwestycji Esotiq & Henderson S.A. w projekt VOSEDO wyniesie 6.000.014,79 zł. Zamiarem inwestorów Vosedo S.A. jest wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w perspektywie około pięciu lat od daty rozpoczęcia przez Spółkę działalności. Realizacja umowy inwestycyjnej w zakresie obejmowania przez inwestorów akcji Vosedo S.A. nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.