Zysk netto Grupy Esotiq & Henderson wzrósł o 50 proc.

Rekordowa sprzedaż Grupy Esotiq & Henderson
26/04/2024
Rekordowa sprzedaż Grupy Esotiq & Henderson
26/04/2024

Zysk netto Grupy Esotiq & Henderson wzrósł o 50 proc.

Polski producent ekskluzywnej bielizny damskiej zanotował w pierwszym kwartale 2024 roku 63,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 4 proc. przy marży brutto na sprzedaży na poziomie 66,0 proc. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się r/r o 9,0 proc. i wyniósł niespełna 41,8 mln zł, EBITDA wzrosła o 14,3 proc do 6,1 mln zł, a zysk operacyjny był wyższy r/r o 8,0 proc. i osiągnął 1,7 mln zł. Grupa odnotowała również w pierwszym kwartale historycznie rekordową sprzedaż w Internecie, która r/r wzrosła o 7 proc. do 14,9 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł w porównaniu z pierwszym kwartałem ub.r. o 50 proc. i wyniósł 0,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych czterech miesięcy 2024 r. wyniosły około 83,2 mln zł i były wyższe o około 4 procent, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2024 r. wyniosła około 68 procent i według szacunków była wyższa o ponad 4 punkty procentowe w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników pierwszego kwartału br. W tym okresie miała miejsce premiera nowej kolekcji Wiosna-Lato 2024, bardzo dobrze przyjęta przez rynek. Dokonane zmiany w strukturze asortymentowej i implementacja nowych trendów okazały się bardzo atrakcyjne dla dotychczasowych oraz nowych klientów. W tym samym okresie sukcesywnie wyprzedawaliśmy kolekcję AW23 zarówno w salonach, jak i online. Udało nam się to doskonale, obecny poziom zapasu jest dla spółki bardzo satysfakcjonujący. Przygotowaliśmy nową politykę sprzedażową, oferując naszym klientom wiele różnorodnych i atrakcyjnych akcji promocyjnych, koncentrując się na sprzedaży nowej kolekcji. Działania te zaowocowały znaczącym wzrostem marży. Ostatnie miesiące to również czas intensywnej pracy nad obszarem sprzedaży w sieci salonów stacjonarnych Esotiq. Wprowadzamy nowe podejście do zarządzania zespołami sprzedażowymi, pracowaliśmy nad podnoszeniem kwalifikacji zespołów oraz standardu obsługi klienta, co umożliwiło nam podniesienie skuteczności w tym kanale sprzedaży. Jednocześnie trwale poszukujemy rozwiązań i wdrażamy optymalizację zarówno w obszarze kosztów wewnętrznych spółki, jak również w sieci sprzedaży, tak aby maksymalizować rentowność – mówi Diana Okular, Członek Zarządu ESOTIQ & Henderson.

Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku sieć sprzedaży marki Esotiq zmniejszyła się o 4 salony. Sieć stacjonarna na koniec marca br. liczyła 288 placówek, w tym 218 sklepów partnerskich oraz 70 salonów własnych. W Polsce funkcjonowało 265 salonów, a za granicą 23 – w: Serbii, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Niemczech, Słowacji i Ukrainie. Całkowita powierzchnia sprzedażowa Esotiq w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku zmniejszyła się o 1,5 proc. i wynosiła 17 788 m. kw.

– Naszym celem jest otwieranie nowych salonów sprzedaży, które są atrakcyjne zarówno pod względem jakości, jak i lokalizacji, w Polsce i za granicą. Trwa rozpoczęty w 2023 roku proces pozyskiwania nowych partnerów dla tworzenia kolejnych sklepów partnerskich i sieci sprzedaży na kluczowych dla spółki rynkach. Naszym priorytetem jest maksymalizacja rentowności każdego salonu, aby zapewnić długoterminowy sukces spółki i satysfakcję naszych Klientów – dodaje Diana Okular, Członek Zarządu ESOTIQ & Henderson.

W sklepach partnerskich realizowane jest 33 proc. ogółu przychodów, w salonach własnych 23 proc., w kanale hurtowym i multibrandowym 20 proc., a w Internecie 24 proc.

Grupa Esotiq wciąż stawia na rozwój sprzedaży internetowej oraz aplikacji mobilnej. Wartość zamówień złożonych przez aplikację wzrosła z 18 do 28 proc. całkowitych zamówień e-commerce między pierwszym kwartałem 2023 r. a pierwszym kwartałem 2024 r. Znacząco zwiększyła się liczba pobrań aplikacji, z 43 213 w pierwszym kwartale 2023 roku do 70 404 w tym samym okresie w 2024 roku, co stanowi wzrost o 63 proc. Tak duży przyrost nowych pobrań możliwy był dzięki intensyfikacji działań skierowanych wyłącznie do posiadaczy aplikacji, takich jak wcześniejszy dostęp do promocji oraz ciągłym udoskonaleniom jej funkcjonalności.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami sprzedaży online. Intensywnie pracujemy nad rozwojem aplikacji mobilnej, co widać już w strukturze przychodów. Wdrażamy nowe funkcjonalności dla klientów korzystających właśnie z aplikacji mobilnej: od stycznia użytkownicy mogą korzystać z nowej funkcjonalności, jaką jest prezentacja cen dla naszych klubowiczów.

Głównym elementem tego rozwiązania jest promowanie ofert specjalnych dla członków Esotiq Club, co znacząco poprawiło jakość komunikacji z Klientem oraz zmniejszyło ilość zapytań w procesie zakupowym. Narzędzie jest na tyle elastyczne, że można je wykorzystać także w przypadku innych akcji promocyjnych dedykowanych wyłącznie użytkownikom aplikacji. W pierwszym kwartale 2024 roku rozpoczęliśmy wdrożenie, które przyczyni się do rozwoju funkcjonalności i poprawy UX/UI listy prezentowej dostępnej w aplikacji mobilnej Esotiq – powiedziała Diana Okular, Członek Zarządu ESOTIQ & Henderson.