ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 6/2014)

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)
10/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)
19/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Odwołanie NWZA (raport nr 5/2014)
10/03/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 7/2014)
19/03/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 14/04/2014 wraz z projektami uchwał (raport nr 6/2014)

Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul.Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art.402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14.04.2014 w Katowicach, przy ul. Szafranka 2-4, 40-025 Katowice, o godzinie 12.00.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Skrzypek – Prezes Zarządu

(GPW)

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]