ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2014 r. (raport nr 3/2014)

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
14/02/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiana lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)
07/03/2014
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
14/02/2014
ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Zmiana lokalizacji NWZA (raport nr 4/2014)
07/03/2014

ESOTIQ & HENDERSON (EAH): Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2014 r. (raport nr 3/2014)

Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2014 roku, wraz określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z uprawnionych akcjonariuszy.

[ZIP]