ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – wybór biegłego rewidenta
10/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – wybór biegłego rewidenta
10/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 15/2012

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej, o transakcjach nabycia akcji Spółki przez Spółkę Ego Fashion Sp. z o.o., która jest podmiotem blisko związanym z Moniką Jawoszek-Żukowską w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W wyniku przeprowadzonych transakcji firma Ego Fashion Sp. z o. o w dniu 26 Lipca 2012 kupiła 20 sztuk akcji Spółki Esotiq & Henderson S.A. po średniej cenie 28,19 zł, w dniu 27 Lipca 2012 kupiła 120 sztuk akcji po cenie 28,00

Po transakcjach Firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 18.963 sztuki akcji uprawniających do 0,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.