ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON S.A. nabycie akcji spółki przez firmę Ego Fashion Sp. z o.o.
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 19/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. Spółka złożyła wniosek do Sądu o rejestrację zależnej spółki pod firmą „Eva Minge Design Sp. z o. o.” z siedzibą w Katowicach. Esotiq & Henderson S.A. objęła 51% udziałów w kapitale zakładowym Eva Minge Design Sp. z o.o. W najbliższym okresie trzech miesięcy nowopowstała Spółka planuje podniesienie kapitału do trzech milionów złotych.

Firma Eva Minge Design będzie zajmowała się projektowaniem użytkowym i produkcją tekstylną sygnowaną marką EVA MINGE oraz jej sprzedażą w sklepach własnych i franczyzowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.