ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących

ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA
25/06/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.
03/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – treść uchwał podjętych na WZA
25/06/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA utworzenie spółki zależnej EVA MINGE DESIGN Sp. z o.o.
03/07/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z terminową publikacją raportów bieżących

Raport Bieżący nr 20/2012

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę o obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu bieżącego.

Powodem opóźnienia w przekazywaniu raportu bieżącego numer 17/2012 zawierającego informacje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, był permanentny błąd logowania do systemu EBI dnia 27 maja, niezwłocznie po uruchomieniu systemu raport został zamieszczony.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego numer 18/2012, zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2012, był brak możliwości opublikowania raportu przez operatora EBI w związku z utrudnieniami przy zalogowaniu się do systemu EBI poza granicami kraju, gdzie operator w dniu 23,24 czerwca 2012 przebywał.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.