Esotiq & Henderson SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 16/2014 )

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 rok
15/05/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 11/2014 )
04/06/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 rok
15/05/2014
Esotiq & Henderson SA (EAH): ESOTIQ & HENDERSON SA – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 11/2014 )
04/06/2014

Esotiq & Henderson SA (EAH): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30/06/2014 (raport nr 16/2014 )

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Esotiq & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2014 Katowicach, przy ul. Szafranka 2-4, o godzinie 15.00.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

[ZIP]