ESOTIQ & HENDERSON SA harmonogram raportów okresowych na rok 2013

ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana adresu emitenta
09/01/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok
14/02/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA zmiana adresu emitenta
09/01/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok
14/02/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA harmonogram raportów okresowych na rok 2013

Raport Bieżący nr 2/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
– raport za IV kwartał 2012 – w dniu 14 lutego 2013 r. – raport za I kwartał 2013 – w dniu 15 maja 2013 r. – raport za II kwartał 2013 – w dniu 14 sierpnia 2013 r. – raport za III kwartał 2013 – w dniu 14 listopada 2013 r.

RAPORT ROCZNY za rok 2012 w dniu 31 maja 2013 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.