ESOTIQ & HENDERSON SA odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok

ESOTIQ & HENDERSON SA harmonogram raportów okresowych na rok 2013
28/01/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 rok,
15/02/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA harmonogram raportów okresowych na rok 2013
28/01/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 rok,
15/02/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok

Raport Bieżący nr 3/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że odwołuje prognozę wyników finansowych Spółki na 2012 rok opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki.

Odwołana prognoza przewidywała osiągnięcie zysku netto na poziomie 6 041 tys. zł oraz EBITDA na poziomie 9.786 tys. zł . W IV kwartale 2012 r. koszty Spółki znacznie wzrosły z powodu poniesienia dodatkowych nakładów związanych z wprowadzeniem nowej linii produktów – dermokosmetykow na rynek oraz koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań. Spółka w celu wypromowania dermokosmetyków poniosła znaczne wydatki na reklamę telewizyjną tej gamy produktów, której zakładane efekty będą widoczne w 2013 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż oczekuje osiągnięcia przychodów ze sprzedaży za 2012 rok zgodnych lub przekraczających opublikowaną prognozę wynoszącą 90 344 tys.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \\”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect\\”.