ESOTIQ & HENDERSON SA Korekta raportu kwartalnego nr 24/2014 „Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok”

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok
14/08/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki
04/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok
14/08/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki
04/09/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Korekta raportu kwartalnego nr 24/2014 „Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok”

Raport Kwartalny nr 25/2014

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent) niniejszym przekazuje korektę Raportu kwartalnego nr 24/2014 „Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok”. Sprostowanie obejmuje przedstawioną na stronach 23-25 tabelę „5.4 Rachunek przepływów pieniężnych (dane w PLN)”.

Wskutek omyłki pisarskiej, opublikowana uprzednio tabela zawierała skonsolidowane dane za I kwartał 2014 roku oraz I kwartał 2013 roku. Emitent przekazuje w załączeniu „Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku” w którym zamieszczone zostały właściwe skonsolidowane dane za okres 01.01.2014-30.06.2014 oraz 01.01.2013-30.06.2013.

Podstawa prawna § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]