ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki

ESOTIQ & HENDERSON SA Korekta raportu kwartalnego nr 24/2014 „Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok”
20/08/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Korekta raportu kwartalnego nr 24/2014 „Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok”
20/08/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/09/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki

Raport bieżący z plikiem 19/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 września 2014 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4

[PDF] [PDF] [PDF]