ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki
04/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej
08/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA zwołanie NWZ spółki
04/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej
08/09/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 26/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając w oparciu o regulacje § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” przekazuje informację o zwołanym na dzień 29 września 2014 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Szafranka 2-4. Zwołanie WZA zostało dokonane zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych.

[PDF] [PDF] [PDF]