ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej

ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/09/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu
12/09/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/09/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmiana terminu
12/09/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Przekazanie informacji wyjaśniającej

Raport Bieżący nr 27/2014

Zarząd ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie regulacji zawartej w pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” oświadcza, że informację o zwołanym na dzień 29 września 2014 roku, na godzinę 15.00 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku omyłki, opublikował za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) w dniu dzisiejszym raportem bieżącym nr 26/2014, tj. w terminie niezgodnym z § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Emitent pragnie jednak zaznaczyć, że raport bieżący o zwołaniu WZA zawierający wszystkie informacje w zakresie wymaganym § 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) ww. Załącznika nr 3 został przekazany do publicznej wiadomości we właściwym terminie tj. w dniu 3 września 2014 roku za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Zwołanie WZA nastąpiło przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 3 września 2014 roku zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych.