ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 rok,
15/02/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej
10/04/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 rok,
15/02/2013
ESOTIQ & HENDERSON SA zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej
10/04/2013

ESOTIQ & HENDERSON SA nabycie akcji przez Ego Fashion Sp. z o.o.

Raport bieżący 1/2013

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej, o transakcjach nabycia akcji Spółki przez Spółkę Ego Fashion Sp. z o.o., która jest podmiotem blisko związanym z Moniką Jawoszek-Żukowską w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W wyniku przeprowadzonych transakcji firma Ego Fashion Sp. z o. o kupiła 5.000 sztuk akcji Spółki Esotiq & Henderson S.A. po średniej cenie 25,00 zł. Po transakcjach Firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 23.963 sztuki akcji uprawniających do 4,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.