ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów Henderson sp. z o.o.

ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych
09/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok
14/08/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Wybór kancelarii do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych
09/07/2014
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 rok
14/08/2014

ESOTIQ & HENDERSON SA Nabycie udziałów Henderson sp. z o.o.

Raport Bieżący nr 23/2014

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku Emitent nabył 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, w spółce Henderson sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka). Nabyte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.