ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014
08/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
21/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014
08/05/2015
ESOTIQ & HENDERSON SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
21/05/2015

ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Raport Kwartalny nr 10/2015

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku, zawierający informację finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

[PDF]