ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy

ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA
21/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A.
13/04/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – wniosek akcjonariusza z projektami uchwał NWZA
21/02/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 Esotiq & Henderson S.A.
13/04/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący z plikiem 6/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A., które odbyło się w dniu 13 marca 2012 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1.990.000.

1. Akcjonariusz: Mariusz Jawoszek
Liczba głosów na NWZA: 1.770.000
Udział % w liczbie głosów na NWZA: 88,94%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 68,08%

2. Akcjonariusz: Adam Skrzypek
Liczba głosów na NWZA: 200.000
Udział % w liczbie głosów na NWZA: 10,05%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,69%