ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

ESOTIQ & HENDERSON SA – wybór biegłego rewidenta
10/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej
02/08/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – wybór biegłego rewidenta
10/07/2012
ESOTIQ & HENDERSON SA – objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej
02/08/2012

ESOTIQ & HENDERSON SA zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

Raport Bieżący nr 22/2012

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Secus Asset Management S.A., podpisaną z dniem 20 lipca 2012 roku, umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki na rynku NewConnect.

W ramach wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy na rzecz Spółki, Secus Asset Management zobowiązuje się do współpracy ze Spółką w pełnym zakresie, jaki powinien spełniać Autoryzowany Doradca, a w szczególności w zakresie informowania i oceny działań związanych z wykonywaniem wszelkich obowiązków, które przepisy regulujące funkcjonowania rynku NewConnect nakładają na Spółki, a w szczególności obowiązków informacyjnych.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 3 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”